9906*

במידה ולווה לא שילם את הלוואתו, האם בתור מלווה אוכל לקבל את פרטי הלווה?

אנו מאמינים כי חשוב שהצדדים במערכת ירגישו ביטחון. לכן, אנו שומרים על פרטיות המשתמשים והמדיניות שלנו היא שלא למסור פרטים מזהים של לווה למלווה וההיפך.
חשוב להדגיש כי אנו פועלים בשם המלווים להסדיר את חובות הלווה כלפי המלווים בכל הכלים העומדים לרשותנו – הכוללים בין היתר הליכי גבייה והוצאה לפועל.
בתור מלווה, באילו מקרים אקבל זיכוי עבור הכספים שהפרשתי לקרן הביטחון?

זיכוי יחסי עבור הכספים שהפרשת לקרן הביטחון, יתקבל במקרה והלווה ביצע פירעון מוקדם של ההלוואה, או כאשר מכרת את ההלוואה בריבלנד. זאת כל עוד ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.
עבור הלוואות שהסתיימו במועד (כלומר לא נפרעו מוקדם), לא יתקבל זיכוי מקרן הביטחון.


הצטרפתי כעסק או חברה, מה אני צריך להגיד לרו”ח בקשר לרווחי הריבית?

דווח לרו”ח על רווחי הריבית- רווחים אלה מוצגים בדוח החודשי שנשלח אליך בדוא”ל בכל חודש.
הוצא חשבונית “עבור הלווים באמצעות בלנדר”, במידת הצורך העבר אותה לרו”ח שלך.
דוגמא מספרית: עבור ₪100 רווחי ריבית הוצא חשבונית על סך 85.47+מע”מ14.53=₪100
מי מנהל את כספי קרן הביטחון?

הקרן מנוהלת ע”י בלנדר באמצעות נאמן בחשבון נאמנות בבנק לאומי. תפקידו של הנאמן- זיו האפט נאמנויות, הוא לשמור על כספי הקרן, ולשחרר כספים מהקרן למלווים, בהתאם להנחיות החברה. ניתן לקרוא פרטים נוספים על זיו האפט נאמנויות בדף שותפים ויועצים.


מהו אחוז ההפרשה לקרן הביטחון?

הפרשה לקרן הביטחון מתבצעת בהתאם להערכת צפי אי הפירעונות. בדרך כלל יופרשו 1 עד 3 אחוזים על ידי המלווה ועוד כ 1 עד 4 אחוזים על ידי הלווה.
הפרשת הצדדים כוללת בתוכה עמלה עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון שתשולם לחברה כמפורט בתעריפון.