*9906

במידה ולווה לא שילם את הלוואתו, האם בתור מלווה אוכל לקבל את פרטי הלווה?

אנו מאמינים כי חשוב שהצדדים במערכת ירגישו ביטחון. לכן, אנו שומרים על פרטיות המשתמשים והמדיניות שלנו היא שלא למסור פרטים מזהים של לווה למלווה וההיפך.
חשוב להדגיש כי אנו פועלים בשם המלווים להסדיר את חובות הלווה כלפי המלווים בכל הכלים העומדים לרשותנו – הכוללים בין היתר הליכי גבייה והוצאה לפועל.


מה משך ההלוואות בבלנדר?

אין הגבלה. משך ההלוואות משתנה בהתאם ללקוח ומטרת ההלוואה ואינו קבוע. כעיקרון, ככל שמשך הפעילות ארוך יותר, כך נהנים מאפקט “ריבית דריבית” – כלומר, שהריבית שלך מושקעת שוב ונהנית מריבית נוספת. פרטים נוספים ראה ב”Reblend”.בתור מלווה, באילו מקרים אקבל זיכוי עבור הכספים שהפרשתי לקרן הביטחון?

זיכוי יחסי עבור הכספים שהפרשת לקרן הביטחון, יתקבל במקרה והלווה ביצע פירעון מוקדם של ההלוואה, או כאשר מכרת את ההלוואה בריבלנד. זאת כל עוד ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.
עבור הלוואות שהסתיימו במועד (כלומר לא נפרעו מוקדם), לא יתקבל זיכוי מקרן הביטחון.


הצטרפתי כעסק או חברה, מה אני צריך להגיד לרו”ח בקשר לרווחי הריבית?

דווח לרו”ח על רווחי הריבית- רווחים אלה מוצגים בדוח החודשי שנשלח אליך בדוא”ל בכל חודש.
הוצא חשבונית “עבור הלווים באמצעות בלנדר”, במידת הצורך העבר אותה לרו”ח שלך.
דוגמא מספרית: עבור ₪100 רווחי ריבית הוצא חשבונית על סך 85.47+מע”מ14.53=₪100


איך אני מושך חזרה את הכסף שיש לי בבלנדר?

בכל שלב ניתן למשוך את סכום הכסף הפנוי שלך. את הסכום המדויק, תוכל לראות בחלק של “משיכת כסף” שנמצא בדף “ניהול מלווים”.
את הכסף המושקע בהלוואות ניתן להנזיל באמצעות השוק המשני – ריבלנד. ריבלנד מאפשר לך למכור את ההלוואה למלווה אחר המעוניין לרכוש אותה.
בזמנים רגילים, מרבית המלווים שלנו מנזילים תוך מספר ימים את כספם. בזמן משבר (כגון משבר הקורונה) בו בקשות המשיכה מתגברות – משך הזמן מתארך, ועלול להימשך מספר חודשים.
מרגע שהלוואה נרכשה על ידי מלווה אחר – הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר.מי מנהל את כספי קרן הביטחון?

הקרן מנוהלת ע”י בלנדר באמצעות נאמן בחשבון נאמנות בבנק לאומי. תפקידו של הנאמן- זיו האפט נאמנויות, הוא לשמור על כספי הקרן, ולשחרר כספים מהקרן למלווים, בהתאם להנחיות החברה. ניתן לקרוא פרטים נוספים על זיו האפט נאמנויות בדף שותפים ויועצים.


מהו אחוז ההפרשה לקרן הביטחון?

הפרשה לקרן הביטחון מתבצעת בהתאם להערכת צפי אי הפירעונות. בדרך כלל יופרשו 1 עד 3 אחוזים על ידי המלווה ועוד כ 1 עד 4 אחוזים על ידי הלווה.
הפרשת הצדדים כוללת בתוכה עמלה עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון שתשולם לחברה כמפורט בתעריפון.