blender Car

The new way to a new car

למה להתפשר על הרכב שרצית?

עם blender car ניתן לקבל הלוואה נוחה לקניית רכב ממגרשי המכוניות
המובילים בישראל, לבחור את גובה ההחזר, לקבל הלוואה מהירה על המקום,
ולהתקדם למכונית חדשה. כמה פשוט, ככה קל! בלנדר.

בוחרים את גובה
ההחזר החודשי

מקבלים אישור עקרוני למימון הרכב – על המקום!

אין הגבלה בסכום הרכישה

זוהי בעצם הלוואה, כך שניתן לפרוע אותה מוקדם ללא קנסות – בכל רגע נתון

נשמח להיות בקשר


אני מעוניין/נת לקבל מידע שיווקי מבלנדר לפרטי הקשר שמסרתי