דוגמא לתיק של מלווה בבלנדר.

צילום מסך זה מיועד להמחשה בלבד.
לפרטים אודות
הלוואות שאתה יכול להציע באמצעות בלנדר – אנא כנס לאיזור האישי שלך באתר.

מצב התיק

הפקדה נוחה של הכסף

מגוון אפשרויות למתן הלוואה


סיכום מלא של מצב התיק

משיכה פשוטה ומהירה של כסף מהמערכת