בלנדר נוקט בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שזה לא יקרה, כולל קרן ביטחון, אותה הקים עבור המלווים, למקרה שבו לווים יתקשו בהחזר ההלוואה, מכל סיבה שהיא. בנוסף, הפיזור הרחב שמייצרת מערכת DirectMatchTM, מעניק הגנה רב שכבתית עבור כל אחד מהמלווים. במידה ובכל זאת לווה אינו משלם, אנו פועלים בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו בעזרת שירותי משרד עורכי הדין מהמובילים בישראל, לגביית החוב והעברתו למלווים שלנו.