אין הגבלה. משך ההלוואות משתנה בהתאם ללקוח ומטרת ההלוואה ואינו קבוע. כעיקרון, ככל שמשך הפעילות ארוך יותר, כך נהנים מאפקט “ריבית דריבית” – כלומר, שהריבית שלך מושקעת שוב ונהנית מריבית נוספת. פרטים נוספים ראה ב”Reblend”.