1. נוחות. במקום להיכנס ולבחור תיק הלוואות כל פעם מחדש, AutoBlend (מסלול פרימיום) יבצע את הקצאת ההלוואה במקומך באופן אוטומטי. כך תוכל להמשיך ולהלוות את הסכומים המצטברים לזכותך מהחזרי ההלוואות שכבר העמדת.
  2. מקסום רווחים. AutoBlend (מסלול פרימיום) מנצל את החזרי ההלוואות הקודמות שלך – אשר מופקדים לחשבונך מידי חודש, וממקסם את הרווח ואת היקף ההלוואות שהינך מעמיד.