מעטות החברות בתחום הלוואות בין אנשים, המציעות ללקוחותיהן שירות דומה. בארה”ב, לקוחות Lending club ו- Prosper נהנים מכך, אך האפשרות למכור ולקנות הלוואות, מתרחשת בזירה נפרדת. באנגליה, אתר Zopa מאפשר למלווים לבקש להנזיל סכום כסף מתוך כלל השקעותיהם, ו Zopa פועלת למכור חלק מההלוואות בתיק של המלווה על פי שיקוליה.