עוד במהלך הרישום תינתן האפשרות להפעיל את מAutoBlend (מסלול פרימיום), והמלווה האוטומטי יבצע את הקצאת ההלוואה במקומך באופן אוטומטי. כך תוכל להמשיך ולהעמיד הלוואות מתוך הסכומים הנצברים לזכותך בבלנדר, ולקבל את החזרי הקרן והריבית. בכל זמן תוכל להיכנס לדף “ניהול מלווים”, ולבחור להפסיק (או להפעיל מחדש) את מסלול הפרמיום.