בלנדר פועל בהתאם להוראות רשויות המס. מס הכנסה ינוכה במקור על ידי בלנדר בהתאם לחוק, אולם מומלץ בכל מקרה להתייעץ עם יועץ מס. החל מנובמבר 2019, בלנדר מקזזת את עלות העמלה המשויכת לתקבול כאשר מחשבת את המס על רכיב הריבית בתקבול.