מלווה יהיה זכאי לתשלום מקרן הביטחון במקרה שבו אחד הלווים לא עמד בארבעה תשלומי החזר הלוואה רצופים, ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת. במקרה זה, קרן הביטחון תשלם את התשלומים החודשיים (תשלומי הקרן) עבור ארבעת החיובים שחזרו. כמו כן, בסיום כל חודש תעביר קרן הביטחון למלווה את התשלום החודשי התורן (הקרן), עד תום חיי ההלוואה.