כל אחד מהלווים עובר תהליך סינון קפדני ורב שכבתי במערכות בלנדר. עם סיום הבדיקה, קובעת המערכת את הריבית המינימלית לכל לווה מאושר. הלווה מגדיר את הריבית המקסימלית שהוא מוכן לשלם על הלוואתו, וההלוואה מועמדת למכרז יחד עם הלוואות אחרות. מערכת DirectMatchTM מבצעת אופטימיזציה של כלל ההלוואות ליצירת הפורטפוליו האטרקטיבי ביותר עבורך, בריבית ופיזור מקסימלי.