בכל שלב ניתן למשוך את סכום הכסף הפנוי שלך. את הסכום המדויק, תוכל לראות בחלק של “משיכת כסף” שנמצא בדף “ניהול מלווים”. את הכסף המושקע בהלוואות ניתן להנזיל באמצעות השוק המשני – ריבלנד. ריבלנד מאפשר לך למכור את ההלוואה למלווה אחר המעוניין לרכוש אותה. בזמנים רגילים, מרבית המלווים שלנו מנזילים תוך מספר ימים את כספם. בזמן משבר (כגון משבר הקורונה) בו בקשות המשיכה מתגברות – משך הזמן מתארך, ועלול להימשך מספר חודשים. מרגע שהלוואה נרכשה על ידי מלווה אחר – הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר.