בחרנו להביא לפניכם קצת מספרים ותרשימים המציגים את הביצועים של הלקוחות בבלנדר.
על מנת להבין את המידע באופן הטוב ביותר, אנו מבקשים כי בטרם תעיינו במידע מטה, תקראו את ההסברים השונים באתר ובפרט תבינו את עמוד התשואה בבלנדר וכן קרן ביטחון. המידע בעמוד זה מתבסס על כך שהקורא בקיא במידע הנמצא באתר. נדגיש כי אין ביצועי העבר מעידים על ביצועי העתיד וכי על כל לקוח להיעזר בייעוץ פיננסי אישי המותאם לצרכיו האישיים. בלנדר אינה מספקת ייעוץ פיננסי. ט.ל.ח.

מהי הריבית בבלנדר?
הריבית הממוצעת ללווה, איננה התשואה שהמלווה יקבל על כספו, שיעור ההחזר הפנימי (IRR) הינו מדד איכותי יותר. בחישוב ה IRR נלקחו נלקחים בחשבון: ריבית הלווה, קרן הביטחון, דמי השימוש אך לא מיסים (התלויים במאפייניו של המלווה) או עמלות ריבלנד. מידע נוסף אודות המונח IRR – ניתן למצוא בעמוד התשואה בבלנדר וכן בוויקיפדיה.

מהו אחוז הכשל (דיפולט) בבלנדר?
בלנדר הקימה קרן ביטחון צוברת לטובת המלווים בפלטפורמה. אתם מוזמנים לקרוא בעמוד קרן ביטחון וכן בעמוד שאלות נפוצות מידע אודות אופן הפעולה של קרן הביטחון, יתרונותיה ומגבלותיה.
נכון למועד כתיבת שורות אלו (דצמבר 2023), קרן הביטחון ממלאת בהצלחה את כל חובותיה כלפי המלווים. המשמעות של כך, הינה שבפועל אף מלווה בבלנדר לא חווה אובדן של קרן הלוואה כתוצאה מכך שלווה לא עמד בהתחייבויותיו.

מהי התשואה בבלנדר?
התשואה של כל מלווה בבלנדר משתנה בהתאם לבחירותיו הכוללות: פיזור התיק, ההלוואות שנבחרו, ההלוואות שנמכרו או נרכשו והמשיכות או ההפקדות שביצע.
בחרנו בבלנדר להציג מדד לתשואה באמצעות “XIRR” – פירוט לגבי מתודולוגיית החישוב, ניתן לראות בעמוד התשואה בבלנדר. כדאי להכיר כי אחד ההבדלים העיקרים בין ה IRR ל XIRR הינו שהXIRR מחושב על בסיס הנתונים בפועל של תיקי המלווים, בעוד הIRR מחושב על פי מאפייני ההלוואה בלבד (התיאורטיים). כלומר, הXIRR הממוצע מבטא גם: פירעונות מוקדמים, תשלומים בפועל וכן הלוואות ששויכו לקרן הביטחון (ראו הסבר בעמוד).
נכון למועד כתיבת שורות אלו (דצמבר 2022), ה XIRR הממוצע של המלווים הפעילים בבלנדר הינו כ5.5%.
להלן טבלה המציגה את תשואת המשקיעים הפעילים לפי שנים, התשואה מחושבת על פי XIRR נטו לפני מס.

שנה 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
XIRR נטו 5.47% 5.51% 5.65% 6.16% 5.47% 4.94% 5.51%כיצד מספר ההלוואות שברשותי קשור לתשואת התיק שלי?
בעוד המידע האמור אינו מהווה ייעוץ פיננסי, אנו בבלנדר מאמינים כי בכל אפיק פיננסי בו אדם בוחר, כדאי לבצע בחוכמה פיזור וגיוון, וכך גם בבלנדר.
בחרנו להביא בפניכם תרשים המציג את התפלגות הXIRR כתלות במספר ההלוואות ההיסטורי בתיק הלקוח – כלומר גם הלוואות שנמכרו או הסתיימו נלקחו בחשבון. תרשים זה מציג בין היתר, גם לקוחות שבחרו למכור את הלוואותיהם בטרם קיבלו תשלומים מהלווים. נעיר כי לטובת פישוט ההצגה, התרשים אינו מציג את כלל המלווים בבלנדר.

XIRR Vs No. of loans


האם יש קשר בין תאריך ההצטרפות שלי לבלנדר לXIRR?
הIRR הממוצע בהלוואות חדשות משתנה בהתאם לתנאי השוק. גיל תיקו של המלווה בבלנדר משפיע על תשואת התיק. ככל שהתיק מתבגר, מחד, ניתן להלוות מחדש תקבולים (ולקבל ריבית דריבית), דבר המעלה את הריבית האפקטיבית, ומנגד, התיק מתבגר וצפוי שיותר הלוואות ישויכו לקרן הביטחון. כמו כן, בתיק צעיר מאוד, הXIRR אינו מדד אמין שכן יום ביצוע החישוב בפועל אל מול יום קבלת התקבולים עשוי לשנות באופן מהותי את תוצאת החישוב.

כמה זמן לוקח למכור את ההלוואות שלי בבלנדר?
ReBlend הוא מסלול מכירה ורכישה של הלוואות קיימות. ReBlend מאפשר נזילות, גמישות ושליטה על הכסף שלך. כל מלווה יכול למכור את ההלוואות שלו למלווים אחרים.
אם ברצונך להפסיק את ההלוואות ולקבל חזרה את הכסף שהלווית, אתה יכול להעמיד את ההלוואה למכירה ומלווה אחר יקנה ממך את ההלוואה.
בזמנים רגילים, מרבית המלווים שלנו מנזילים תוך מספר ימים הלוואות ברות מכירה. בזמנים בהם יש ריבוי בקשות משיכה – משך הזמן מתארך, ועלול להימשך מספר חודשים, ראו מטה תרשים המציג נתונים היסטוריים. מרגע שהלוואה נרכשה על ידי מלווה אחר – הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר.
עד סוף שנת 2023 הושלמו ב-ReBlend למעלה מ- 600,000 פעולות מכירה.
בלנדר אינה צד לשוק המשני והבחירה האם לרכוש או למכור הלוואה ב- ReBlend הינה של המלווים הפעילים בבלנדר בלבד.
יודגש, לשם הגנה על המלווים, ניתן לרכוש ולמכור רק הלוואות “תקינות”. בעמוד ReBlend ניתן ללמוד אודות ReBlend והאפשרויות הגלומות בו.
בריבלנד, לא ניתן למכור הלוואות המשויכות לקרן הביטחון. מכאן, כאשר נמכור הלוואות בריבלנד, נקטין את חלקו של תיק ההלוואות שנושא ריבית ביחס לכלל התיק – דבר המשפיע על התשואה. אנו ממליצים להתחשב בהיבט זה כאשר הינך בוחר את משך הזמן בו הינך מתכוון לתת הלוואות.
התרשים מטה מציג עבור הלוואות ברות מכירה שנמכרו בפועל את מספר הימים החציוני עד למכירה בהתאם לחודש העמדת ההלוואה למכירה.
reblend median sell duration


שאלות נוספות? לחץ כאן