בחרנו להביא לפניכם קצת מספרים ותרשימים המציגים את הביצועים של הלקוחות בבלנדר. על מנת להבין את המידע באופן הטוב ביותר, אנו מבקשים כי בטרם תעיינו במידע מטה, תקראו את ההסברים השונים באתר ובפרט תבינו את עמוד התשואה בבלנדר וכן קרן ביטחון. המידע בעמוד זה מתבסס על כך שהקורא בקיא במידע הנמצא באתר. נדגיש כי אין ביצועי העבר מעידים על ביצועי העתיד וכי על כל לקוח להיעזר בייעוץ פיננסי אישי המותאם לצרכיו האישיים. בלנדר אינה מספקת ייעוץ פיננסי. ט.ל.ח. מהי הריבית בבלנדר? הריבית הממוצעת ללווה, איננה התשואה שהמלווה יקבל על כספו, שיעור ההחזר הפנימי (IRR) הינו מדד איכותי יותר. בחישוב הIRR נלקחו בחשבון: ריבית הלווה, קרן הביטחון, דמי השימוש אך לא מיסים (התלויים במאפייניו של המלווה) או עמלות ריבלנד. מידע נוסף אודות המונח IRR – ניתן למצוא בעמוד התשואה בבלנדר וכן בוויקיפדיה. להלן טבלה המציגה את נתוני ה IRR הממוצעים של ההלוואות הפעילות לפי מועדים שונים:
תאריך 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
IRR 4.69% 5.50% 6.03% 5.86% 5.16% 5.00%
מהו אחוז הכשל (דיפולט) בבלנדר? בלנדר הקימה קרן ביטחון צוברת לטובת המלווים בפלטפורמה. אתם מוזמנים לקרוא בעמוד קרן ביטחון וכן בעמוד תעשו לי סדר מידע אודות אופן הפעולה של קרן הביטחון, יתרונותיה ומגבלותיה. נכון למועד כתיבת שורות אלו (דצמבר 2021), קרן הביטחון ממלאת בהצלחה את כל חובותיה כלפי המלווים. המשמעות של כך, הינה שבפועל אף מלווה בבלנדר לא חווה אובדן של קרן הלוואה כתוצאה מכך שלווה לא עמד בהתחייבויותיו. מהי התשואה בבלנדר? התשואה של כל מלווה בבלנדר משתנה בהתאם לבחירותיו הכוללות: פיזור התיק, ההלוואות שנבחרו, ההלוואות שנמכרו או נרכשו והמשיכות או ההפקדות שביצע. בחרנו בבלנדר להציג מדד לתשואה באמצעות “XIRR” – פירוט לגבי מתודולוגיית החישוב, ניתן לראות בעמוד התשואה בבלנדר. כדאי להכיר כי אחד ההבדלים העיקרים בין ה IRR ל XIRR הינו שהXIRR מחושב על בסיס הנתונים בפועל של תיקי המלווים, בעוד הIRR מחושב על פי מאפייני ההלוואה בלבד (התיאורטיים). כלומר, הXIRR הממוצע מבטא גם: פירעונות מוקדמים, תשלומים בפועל וכן הלוואות ששויכו לקרן הביטחון (ראו הסבר בעמוד). נכון למועד כתיבת שורות אלו (דצמבר 2021), ה XIRR הממוצע של המלווים הפעילים בבלנדר הינו כ5%. כיצד מספר ההלוואות שברשותי קשור לתשואת התיק שלי? בעוד המידע האמור אינו מהווה ייעוץ פיננסי, אנו בבלנדר מאמינים כי בכל אפיק פיננסי בו אדם בוחר, כדאי לבצע בחוכמה פיזור וגיוון, וכך גם בבלנדר. בחרנו להביא בפניכם תרשים המציג את התפלגות הXIRR כתלות במספר ההלוואות ההיסטורי בתיק הלקוח – כלומר גם הלוואות שנמכרו או הסתיימו נלקחו בחשבון. תרשים זה מציג בין היתר, גם לקוחות שבחרו למכור את הלוואותיהם בטרם קיבלו תשלומים מהלווים. נעיר כי לטובת פישוט ההצגה, התרשים אינו מציג את כלל המלווים בבלנדר.
XIRR Vs No. of loans
האם יש קשר בין תאריך ההצטרפות שלי לבלנדר לXIRR? הIRR הממוצע בהלוואות חדשות משתנה בהתאם לתנאי השוק. גיל תיקו של המלווה בבלנדר משפיע על תשואת התיק. ככל שהתיק מתבגר, מחד, ניתן להלוות מחדש תקבולים (ולקבל ריבית דריבית), דבר המעלה את הריבית האפקטיבית, ומנגד, התיק מתבגר וצפוי שיותר הלוואות ישויכו לקרן הביטחון. כמו כן, בתיק צעיר מאוד, הXIRR אינו מדד אמין שכן יום ביצוע החישוב בפועל אל מול יום קבלת התקבולים עשוי לשנות באופן מהותי את תוצאת החישוב.
XIRR Vs Signup date
כמה זמן לוקח למכור את ההלוואות שלי בבלנדר? ReBlend הוא מסלול מכירה ורכישה של הלוואות קיימות. ReBlend מאפשר נזילות, גמישות ושליטה על הכסף שלך. כל מלווה יכול למכור את ההלוואות שלו למלווים אחרים. אם ברצונך להפסיק את ההלוואות ולקבל חזרה את הכסף שהלווית, אתה יכול להעמיד את ההלוואה למכירה ומלווה אחר יקנה ממך את ההלוואה. בזמנים רגילים, מרבית המלווים שלנו מנזילים תוך מספר ימים את כספם. בזמן משבר (כגון משבר הקורונה) בו בקשות המשיכה מתגברות – משך הזמן מתארך, ועלול להימשך מספר חודשים. מרגע שהלוואה נרכשה על ידי מלווה אחר – הכסף זמין מיידית בחשבונך בבלנדר. עד 6/2021 הושלמו ב-ReBlend למעלה מ- 300,000 עסקאות מכירה. כ- 70% מהעסקאות בממוצע, הגיעו לכדי מימוש בזמן ממוצע של יום בודד (ממוצע משוקלל על הזמן ומספר הפעולות). בלנדר אינה צד לשוק המשני והבחירה האם לרכוש או למכור הלוואה ב- ReBlend הינה של המלווים הפעילים בבלנדר בלבד. יודגש, לשם הגנה על המלווים, ניתן לרכוש ולמכור רק הלוואות “תקינות”. בעמוד ReBlend ניתן ללמוד אודות ReBlend והאפשרויות הגלומות בו. הגרף מטה מציג את מספר יחידות ההשתתפות שנמכרו, כתלות במספר הימים שנדרשו למכירה. הציר האנכי מייצג את מספר יחידות ההשתתפות שנמכרו, בעוד הציר האופקי מייצג את מספר הימים שנדרשו למכירה (הגרף והנתונים עודכנו לאחרונה ביוני 2021). בריבלנד, לא ניתן למכור הלוואות המשויכות לקרן הביטחון. מכאן, כאשר נמכור הלוואות בריבלנד, נקטין את חלקו של תיק ההלוואות שנושא ריבית ביחס לכלל התיק – דבר המשפיע על התשואה. אנו ממליצים להתחשב בהיבט זה כאשר הינך בוחר את משך הזמן בו הינך מתכוון לתת הלוואות.
reblend sell duration
תרשים נוסף המציג עבור הלוואות שנמכרו את משך הזמן החציוני עד למכירה בהתאם לחודש העמדת ההלוואה למכירה.
reblend median sell duration

שאלות נוספות? לחץ כאן