קרן ביטחון – ערבות הדדית ושקט נפשי

היה ומי מהלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו מכל סיבה שהיא, אין בעיה, יש קרן ביטחון צוברת אליה מופרשים סכומי כסף מהלווים ומהמלווים ומוחזקת בנאמנות לטובת המלווים.


למה נועדה קרן הביטחון?
קרן הביטחון נועדה להגן על כספי המלווים, במצב שבו אחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו.

מהיכן מגיעים הכספים בקרן הביטחון?
ככלל, הכספים בקרן הביטחון נצברים מסכומים המופרשים במועד העמדת ההלוואה (שיעור מסוים מסכום ההלוואה), מהלווה ו/או מהמלווה, וכן מתשלום חודשי מהלווה. השיעור המשולם על ידי לווה או מלווה נקבע לפי שיקול דעת החברה ועשוי להשתנות בין לווה ללווה ובין מלווה למלווה בהתאם לנסיבות.

באילו מקרים אהיה זכאי לקבל תשלום מקרן הביטחון?
מלווה יהיה זכאי לתשלום מקרן הביטחון במקרה שבו אחד הלווים לא עמד בארבעה תשלומי החזר הלוואה רצופים, ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.
במקרה זה, קרן הביטחון תשלם את התשלומים החודשיים (תשלומי הקרן) עבור ארבעת החיובים שחזרו. לאחר מכן, בסיום כל חודש תעביר קרן הביטחון למלווה את התשלום החודשי התורן (הקרן) עד תום חיי ההלוואה (בכפוף לתקנון הקרן ויתרתה). שחרור הכספים בפועל עשוי להתרחש לפני היום הקלנדארי האחרון בחודש.

תשלום קרן הביטחון

היכן מוחזקים כספי קרן הביטחון?
כספי קרן הביטחון מוחזקים בחשבון נאמנות בבנק לאומי לישראל בע”מ על ידי זיו האפט נאמנויות בע”מ כנאמן עבור המלווים.

מי מנהל את כספי קרן הביטחון?
הקרן מנוהלת על ידי הנאמן בחשבון הנאמנות בבנק לאומי. הנאמן מפקח ושומר על כספי הקרן, ומשחרר כספים מהקרן למלווים, בהתאם לתקנון קרן הביטחון ועל פי הנחיות החברה. ניתן לקרוא פרטים נוספים על זיו האפט נאמנויות בדף שותפים ויועצים.

מה קורה אם הלווה מחליט לפרוע את ההלוואה לפני הזמן (פירעון מוקדם)?
במקרה זה המלווה יקבל החזר עבור יתרת ההפרשה שלו לקרן הביטחון, כל עוד בקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.

בתור מלווה, באילו מקרים אקבל זיכוי עבור הכספים שהפרשתי לקרן הביטחון?
במקרה והלווה ביצע פירעון מוקדם של ההלוואה, או כאשר המלווה מכר את ההלוואה בReBlend, המלווה יקבל זיכוי יחסי עבור הכספים שהפריש לקרן הביטחון (כל עוד בקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת).
בגין הלוואות שהסתיימו במועד (כלומר לא נפרעו לפני המועד המקורי), לא יתקבל זיכוי מקרן הביטחון.

מדוע נקבעו 4 תשלומים (שלא שולמו) כמועד שבו הלוואה משויכת לקרן הביטחון?
קרן הביטחון נועדה להגן על המלווים מפני לווים שאינם עומדים בהתחייבויותיהם. הלוואות משויכות לקרן הביטחון לאחר 4 תשלומים (שלא שולמו) מתוך ראייה של צורכי המלווים ובהתחשב בכך שהליכי גבייה אורכים בדרך כלל זמן ארוך משמעותית. מכאן שקרן הביטחון מהווה גם “גישור” לפערי הזמנים בין הליכי גבייה לבין צורכי הנזילות של המלווים.
שיוך הלוואה לקרן הביטחון אינו מעיד בהכרח על כך שהלווה לא יימלא את התחייבויותיו בגין ההלוואה במועד מאוחר יותר.


שאלות נוספות? לחץ כאן