• בלנדר הקים קרן ביטחון מיוחדת להגנה על כספם של המלווים
  • בכל רגע ניתן למכור את יתרת ההלוואה בReBlend ולקבל בחזרה את יתרת קרן הביטחון

בלנדר הקים עבור המלווים קרן ביטחון, למקרה שבו אחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו, מכל סיבה שהיא.
הקרן, שהינה ללא מטרת רווח, ממומנת מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה ומוחזקת בחשבון נאמנות, כדי להעניק למלווים ביטחון מרבי.


למה נועדה קרן הביטחון?
קרן הביטחון נועדה להגן על כספי המלווים, במצב שבו אחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו.
מהיכן מגיעים הכספים שבקרן הביטחון?
הכספים שבקרן הביטחון מגיעים מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה, הן מצד הלווה והן מצד המלווה, ומוצגים למלווה בזמן העמדת ההלוואה – וללווה בזמן בקשת ההלוואה.
באילו מקרים אהיה זכאי לקבל תשלום מקרן הביטחון?
מלווה יהיה זכאי לתשלום מקרן הביטחון במקרה שבו אחד הלווים לא עמד בארבעה תשלומי החזר הלוואה רצופים, ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.

במקרה זה, קרן הביטחון תשלם את הקרן עבור החיובים שחזרו, ובסיום כל חודש תעביר למלווה את התשלום החודשי התורן (הקרן), עד תום חיי ההלוואה.

תשלום קרן הביטחון
מהו אחוז ההפרשה לקרן הביטחון?
הפרשה לקרן הביטחון מתבצעת בהתאם להערכת צפי אי הפרעונות. בדרך כלל יופרשו בין 1 ל-3 אחוזים על ידי המלווה ועוד כ 1 עד 3 אחוזים על ידי הלווה. זאת, כדי להעניק לך ביטחון כפול.
היכן מוחזקים כספי קרן הביטחון?
כספי קרן הביטחון מוחזקים בחשבון נאמנות בבנק לאומי בנאמנות זיו האפט נאמנויות.
מי מנהל את כספי קרן הביטחון?
הקרן מנוהלת ע”י בלנדר באמצעות נאמן בחשבון נאמנות בבנק לאומי.

תפקידו של הנאמן- זיו האפט נאמנויות, הוא לשמור על כספי הקרן, ולשחרר כספים מהקרן למלווים, בהתאם להנחיות החברה. ניתן לקרוא פרטים נוספים על זיו האפט נאמנויות בדף
שותפים ויועצים.

מה קורה אם הלווה מחליט לפרוע את ההלוואה לפני הזמן (פירעון מוקדם)?
במקרה זה המלווה יקבל החזר עבור יתרת ההפרשה שלו לקרן הביטחון, כל עוד ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.