קרן ביטחון – ערבות הדדית ושקט נפשי

היה ומי מהלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו מכל סיבה שהיא, אין בעיה, יש קרן ביטחון צוברת הממומנת מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה ומוחזקת בשבילך בחשבון נאמנות.


למה נועדה קרן הביטחון?
קרן הביטחון נועדה להגן על כספי המלווים, במצב שבו אחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו.

מהיכן מגיעים הכספים בקרן הביטחון?
הכספים בקרן הביטחון מגיעים מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה, מהלווה ו/או מהמלווה, ומוצגים למלווה בזמן העמדת ההלוואה – וללווה בזמן בקשת ההלוואה.

באילו מקרים אהיה זכאי לקבל תשלום מקרן הביטחון?
מלווה יהיה זכאי לתשלום מקרן הביטחון במקרה שבו אחד הלווים לא עמד בארבעה תשלומי החזר הלוואה רצופים, ובקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.
במקרה זה, קרן הביטחון תשלם את התשלומים החודשיים (תשלומי הקרן) עבור ארבעת החיובים שחזרו. לאחר מכן, בסיום כל חודש תעביר קרן הביטחון למלווה את התשלום החודשי התורן (הקרן) עד תום חיי ההלוואה (בכפוף לתקנון הקרן ויתרתה).

תשלום קרן הביטחון

מהו אחוז ההפרשה לקרן הביטחון? הפרשה לקרן הביטחון מתבצעת בהתאם להערכת צפי אי הפירעונות. בדרך כלל יופרשו 1 עד 3 אחוזים על ידי המלווה ועוד כ 1 עד 4 אחוזים על ידי הלווה. הפרשת הצדדים כוללת בתוכה עמלה עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון שתשולם לחברה כמפורט בתעריפון.

היכן מוחזקים כספי קרן הביטחון?
כספי קרן הביטחון מוחזקים בחשבון נאמנות בבנק לאומי ע”י זיו האפט נאמנויות עבור המלווים.

מי מנהל את כספי קרן הביטחון?
הקרן מנוהלת ע”י בלנדר באמצעות נאמן בחשבון נאמנות בבנק לאומי. תפקידו של הנאמן- זיו האפט נאמנויות, הוא לשמור על כספי הקרן, ולשחרר כספים מהקרן למלווים, בהתאם לתקנון קרן הבטחון ועל פי הנחיות החברה. ניתן לקרוא פרטים נוספים על זיו האפט נאמנויות בדף שותפים ויועצים.

מה קורה אם הלווה מחליט לפרוע את ההלוואה לפני הזמן (פירעון מוקדם)?
במקרה זה המלווה יקבל החזר עבור יתרת ההפרשה שלו לקרן הביטחון, כל עוד בקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת.

בתור מלווה, באילו מקרים אקבל זיכוי עבור הכספים שהפרשתי לקרן הביטחון?
במקרה והלווה ביצע פירעון מוקדם של ההלוואה, או כאשר מכרת את ההלוואה בReBlend, תקבל זיכוי יחסי עבור הכספים שהפרשת לקרן הביטחון (כל עוד בקרן הביטחון קיימת יתרה מספקת).
בגין הלוואות שהסתיימו במועד (כלומר לא נפרעו מוקדם), לא יתקבל זיכוי מקרן הביטחון.

מדוע נקבעו 4 תשלומים (שלא שולמו) כמועד שבו הלוואה משויכת לקרן הבטחון?
קרן הביטחון נועדה להגן על המלווים מפני לווים שאינם עומדים בהתחייבויותיהם. הלוואות משויכות לקרן הביטחון לאחר 4 תשלומים (שלא שולמו) מתוך ראייה של צורכי המלווים ובהתחשב בכך שהליכי גבייה אורכים בדרך כלל זמן ארוך משמעותית. מכאן שקרן הביטחון מהווה גם “גישור” לפערי הזמנים בין הליכי גבייה לבין צורכי הנזילות של המלווים. שיוך הלוואה לקרן הביטחון אינו מעיד בהכרח על כך שהלווה לא יימלא את התחייבויותיו בגין ההלוואה במועד מאוחר יותר.


שאלות נוספות? לחץ כאן