ריבית שנתית פשוטה
הריבית נקבעת מראש ונשארת קבועה לאורך חיי ההלוואה. בעבר, מרבית ההלוואות בבלנדר ניתנו בריבית שנתית פשוטה.

ריבית פריים
ריבית פריים משמשת כבסיס לחישוב הריבית בבנקים בישראל, היא מורכבת מהריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל המכונה ‘ריבית בנק ישראל’, בתוספת מרווח קבוע אותו מוסיפים הבנקים. תאורטית כל בנק בישראל קובע את ריבית הפריים שלו, אולם בפועל הבנקים בארץ מוסיפים את אותה תוספת מרווח (1.5%). כיום עיקר ההלוואות החדשות בבלנדר הינן צמודות לריבית הפריים.

הריבית בבלנדר
בעבר, רוב ההלוואות בבלנדר ניתנו בריבית שנתית פשוטה וקבועה.
במהלך 2017 בוצע שינוי ומרבית ההלוואות החדשות הינן מעתה צמודות לריבית פריים. בהלוואות אלו, ההצמדה בוצעה כלפי מעלה כך שבמידה וריבית הפריים במשק תעלה, כך גם הריבית על ההלוואות הצמודות תעלה בהתאם.

תשואה
תשואה היא השינוי באחוזים של שווי ההשקעה בין שני נקודות זמן שונות, והיא מחושבת באופן הבא:
(סכום סופי – סכום התחלתי)\סכום התחלתי. שימוש בגישה זאת מתאימה למצב שבו כל הסכום מושקע בנקודת זמן התחלתית ומתקבל החזרה בנקודת זמן סופית (למשל בתכנית חיסכון).
עבור במקרים בהם הכסף מתקבל כתזרים מזומנים (למשל השכרת דירה להשקעה, או קבלת תשלומי הלוואה), או במקרים בהם הכסף מושקע בנקודות זמן שונות, יש צורך להשתמש בחישוב של “שיעור תשואה פנימית”.

שיעור תשואה פנימית
כאשר מדובר בתזרים מזומנים (כמו במקרה של מתן הלוואות), חישוב “תשואה” כשלעצמו לא נותן תמונת מצב נאמנה ויש צורך להתשמש בחישוב של שיעור תשואה פנימית. את החישוב ניתן לבצע באמצעות פונקציה XIRR באקסל, כאשר כל תקבול (כל תשלום שמתקבל מהלוואה) שמתקבל יופיע כערך חיוב, וכל הלוואה שניתנת תופיע כערך שלילי.

ההבדל בין ריבית ההלוואה לתשואת המלווה
בעוד שההלוואות בבלנדר נושאות ריבית שנתית, חשוב לדעת כי קיים הבדל בין התשואה השנתית לבין הריבית השנתית. בכל חודש הלווה משלם למלווה תשלום חודשי שמורכב ממרכיב קרן וממרכיב ריבית, מרגע שסכום הכסף הוחזר על ידי הלווה – סכום זה אינו מזכה את המלווה בריבית כלשהיא. על כן בחישובי תשואה יש להביא בחשבון את ההיבטים הבאים: העמלות אותם אני משלם (תעריפון), המיסים שיכולו על תקבולי הריבית (נכון לכתיבת שורות אלה, מרבית המלווים בבלנדר משלמים מס רווחי ריבית של 15%, בניגוד למשל למס רווחי הון של 25% החל על השקעות בבורסה), משך הזמן שחלף מרגע שהלווה שילם את התקבול עד שהמלווה העמיד אותו שוב ללווה אחר, וכן קרן הביטחון שהופרשה כנגד ההלוואה. נקודה נוספת שיש להביא בחשבון הינה שבמקרים מסוימים תשלומים באמצעות העברות בנקאיות או הוראת קבע, עשויים “להתבטל” בהוראת הבנק המעביר (הבנק של הלווה) מספר ימים לאחר שבוצעו וזאת ממגוון רחב של סיבות כולל כשלים טכניים או שגיאות מצד הבנק המעביר, במקרה כזה הכסף ימשך בחזרה לחשבון הבנק של הלווה. ולכן, בשביל למנוע מצב של משיכת כספים בחזרה מהארנק בבלנדר של המלווה, כל תשלום שמבצע לווה מוחזק “בהקפאה” לפני שהוא משוחרר לארנק של נותן ההלוואה. מספר ימי ההקפאה תלוי באופן בו התשלום בוצע על ידי הלווה.

שימוש בAutoBlend להגדלת התשואה
בכדי לצמצם מצב שכסף נשאר בארנק של המלווה ואינו נושא תשואה ניתן להפעיל את AutoBlend (מסלול פרימיום).