כדי להבטיח לך שקט נפשי, פיתחנו מספר מנגנוני ביטחון ייחודיים:

 • סינון קפדני – אין הפתעות!
  מבקשי הלוואה עובדים סינון מוקפד ע”י Rating2.0TM – מודל חיתום ודירוג אשראי מהמובילים בעולם פרי פיתוח של בלנדר, עם טכנולוגיה ייחודית המבצעת בדיקות של הערכת סיכון למבקשי ההלוואה על בסיס Big Data, פרמטרים פיננסיים, סטטיסטיים וחברתיים.

 • פיזור תיק ההלוואות – מקסימום רווח, מינימום סיכונים.
  ההשקעה שלך מפוזרת באופן אופטימלי בין מספר גדול של לווים, באמצעות מערכת DirectMatchTM פרי פיתוח בלעדי של בלנדר. כך, כל אחד מהלווים מהווה רק חלק קטן מההשקעה שלך.

 • קרן ביטחון – ערבות הדדית ושקט נפשי.
  היה ומי מלווים מתקשה בהחזר ההלוואה שלו מכל סיבה שהיא, אין בעיה, יש קרן ביטחון צוברת הממומנת מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה ומוחזקת בשבילכם בחשבון נאמנות.

 • ביטוח
  ביטוח בלעדי לקרן הביטחון של בלנדר הלוואות בין אנשים אשר מעניק שכבת הגנה נוספת לקרן הביטחון (פרטים נוספים).

 • בפיקוח רשות שוק ההון
  מהיום שהוקמה, פועלת בלנדר בשיתוף פעולה קרוב עם הגורמים הרגולטורים מתוך רצון להסדיר ולקדם רגולציה בתחום. אנו שמחים ומברכים על כך שנכנסה ליישום אסדרה בתחום האשראי הצרכני וכחלק מכך, בלנדר הלוואות בין אנשים מחזיקה ברישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי – מורחב ונמצאת תחת פיקוח של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.


שאלות נוספות? לחץ כאן