בשנת 2019 הודיע בלנדר על השקת מוצר חיסכון מבוטח, ובכך הפך לגוף הפיננסי הראשון בארץ המציע מוצר חיסכון עם ביטחון נוסף להשקעה.
המוצר החדש התאפשר בזכות חתימת הסכם ייחודי עם חברת ביטוח אשר תעניק שכבת הגנה נוספת לקרן הביטחון של בלנדר.

פרטי הביטוח

  1. הביטוח מייצר שכבת הגנה נוספת לקרן הביטחון
  2. מטרת הביטוח היא להגן על קרן הביטחון במקרה של אירועי קיצון, כדוגמת המשברים בשוק ההון שאירעו בשנת 2001 ו 2008. זאת על מנת לספק ביטחון למלווים בבלנדר
  3. הביטוח מכסה את קרן הביטחון עבור ההלוואות שהועמדו במהלך 2019-2024 (פרט לשנים אלו, ההלוואות מכוסות על ידי קרן הביטחון בלבד)

שכבות ההגנה למלווה

  1. סינון: בלנדר פיתחה את Rating2.0TM מערכת חיתום ודירוג אשראי מהמתקדמות בעולם
  2. פיזור: DirectMatchTM טכנולוגיה בלעדית של בלנדר המשמשת את AutoBlendTM על מנת לבצע פיזור אופטימלי של כספי המלווה בין מספר גדול של לווים על מנת למקסם את התשואה ולהקטין את הסיכון
  3. קרן ביטחון שנועדה להגן על כספי המלווה במקרה שאחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו
  4. ביטוח בלעדי לקרן הביטחון של בלנדר
למה נועד הביטוח?
הביטוח נועד להגן על קרן הביטחון במקרה של אירועי קיצון כדוגמת המשברים בשוק ההון שאירעו בשנת 2001 ו 2008.

מה טווח הכיסוי שהביטוח מקנה לקרן הביטחון?
הביטוח מכסה את קרן הביטחון בגין הלוואות שהועמדו בשנים 2019-2023. בגין הלוואות שהועמדו בשנים 2019 עד 2021, הביטוח מכסה כשל עד לתקרה של 14% (בהשתתפות עצמית של 4% של קרן הביטחון) בגין הלוואות שיועמדו בשנת 2022-2023, הביטוח מכסה כשל עד לתקרה של 15% (בהשתתפות עצמית של 5% של קרן הביטחון), בגין הלוואות שיועמדו בשנת 2024, הביטוח מכסה כשל עד לתקרה של 16% (בהשתתפות עצמית של 6% של קרן הביטחון). כל תנאי הכיסוי הביטוחי כמפורט בפוליסה, אשר מתעדכנת מעת לעת בהתאם למדיניות החברה וצרכי קרן הביטחון.

אילו הלוואות מכוסות על ידי הביטוח?
הפוליסה הנוכחית נועדה לכסות את קרן ההלוואות שניתנו בשנת 2019-2024 למשך כל חיי ההלוואות. לדוגמא, אם במהלך 2019 ניתנה הלוואה למשך של 3 שנים, הביטוח יכסה את ההלוואה למשך 3 שנים.
בבלנדר יש מגוון של סוגי הלוואות, למשל הלוואה מגובה בבטוחה, הלוואה לכל מטרה, הלוואה למימון לימודים ועוד. הביטוח מכסה הלוואות שניתנו לכל מטרה ושאינן מגובות בבטוחה.

הערה משפטית:
הפרטים בעמוד זה הינם תיאור כללי של הביטוח. התנאים המחייבים מפורטים בפוליסה המלאה שנרכשה על ידי החברה.