הלוואות – מילון מונחים

 • אובליגו

  אובליגו הוא מושג שמשמעותו התחייבות. השימוש במונח זה במערכת הבנקאית מתייחס להתחייבויות הכספיות שיש לאדם כלפי הבנק ואלו כוללות הלוואות, מסגרת אשראי, שעבודים ועוד. באמצעות אובליגו מודד הבנק את הלקוח שמולו ובוחר כיצד להתנהל איתו.
  לקוחות בעלי אובליגו שלילי או לקוחות שמגיעים לקצה האובליגו וזקוקים לאשראי או הלוואה יפנו לרוב לגוף חוץ בנקאי כדי לקבל את סכום הכסף הדרוש להם ללא תלות בבנק.

 • אשראי חוץ בנקאי

  אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי שניתן לרוב ע”י מוסד שאינו בנק ומוסדר במסגרת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות – התשנ”ג 1993. מתן האשראי אינו משפיע על מסגרת האשראי של הלקוח בבנק ומאפשרת ללקוח להגדיל את מקורות האשראי העומדים בפניו.

 • הלוואה לטווח רחוק

  הלוואה לטווח רחוק היא הלוואה עם הסתכלות לעתיד. במקרה זה מדובר על פריסה של ההלוואה לאורך תקופה ארוכה שלרוב תעלה על פני ארבע שנים. בזכות כך שההלוואה נפרסת לאורך זמן ניתן להגיע להחזר חודשי נמוך בהשוואה לתשלום החודשי עבור אותה הלוואה אבל לטווח קצר.
  חשוב לדעת כי תנאי ההלוואה יכולים להשתנות בהתאם לגוף המלווה, לסכום הכסף המבוקש וליכולת ההחזר בפועל של הלווה ועל כן חשוב מאד לבצע השוואת הצעות לפני נטילת ההלוואה.

 • הלוואה ליבואנים

  הלוואה ליבואנים היא הלוואה המתאימה באופן ספציפי לעסקים בתחום הייבוא. הלוואה שכזו תאופיין לרוב בסכום כסף גדול כאשר יש צורך בהתאמה אישית בהתאם לתכנית הכלכלית של היבואן. בהתאם לסכום הכסף הנדרש, הניסיון הקודם של היבואן ותחום הייבוא יכולים להשתנות התנאים של ההלוואה ובמקרים מסוימים תיתכן בקשה של המלווה להצגת ביטחונות וכמו כן ייתכן שתינתן אפשרות לדחיית תשלום הקרן למספר חודשים.

 • הלוואה צמודה למדד

  הלוואה צמודה למדד כשמה כן היא, הלוואה הנושאת ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן.

 • הלוואת בלון

  מדובר בהלוואה גמישה כאשר במשך תקופת ההלוואה הלווה משלם את חלק הריבית בלבד. סכום הקרן משולם במלואו בתום תקופת ההלוואה בלבד. הלוואה זו נקראת גם “הלוואת גרייס לקרן” עקב ימי החסד שניתנים על תשלום הקרן עד למועד תשלום מלוא ההלוואה.
  הלוואה זו מתאימה למי שאמור לקבל כסף בתאריך מוגדר וידוע בעתיד (למשל תכנית חיסכון שאמורה להיפדות, או קרן השתלמות).

 • הלוואת גישור

  הלוואת גישור היא סוג של הלוואת בלון. הלוואה זו ניתנת לזמן קצר ומתאימה למי שיודע שיקבל סכום כסף בתום התקופה. הלוואה זו תהיה לרוב לטווח קצר כיוון שהיא נועדה לגשר על פער זמני כשלוקח ההלוואה יודע שבעתיד יהיה ברשותו את סכום הכסף הנדרש לסגירת ההלוואה.
  הלוואת גישור נפוצה במקרים של רכישת דירה בקרב משפרי דיור, אשר מעוניינים בהלוואה על חשבון נכסים לא נזילים, כדוגמת דירה קיימת, עד למכירתה. במועד מכירת הדירה הישנה כשייכנס הכסף ללווה תיפרע הלוואת הגישור.

 • לוח סילוקין

  לוח סילוקין נקרא גם טבלת סילוקין. הלוח מציג את כל התשלומים של ההלוואה ומפרק את ההחזר למרכיב קרן ומרכיב ריבית. לוח הסילוקין נקבע לפי הסכם ההלוואה. בלוחות סילוקין, בסיום תקופת ההלוואה הקרן (הסכום שניתן בהלוואה) והריבית שהצטברה על ההלוואה לאורך תקופת החזרתה ישולמו במלואן. בעזרת הלוח יכול הלווה לראות מה גובה ההחזר החודשי שלו (כלומר כמה עליו לשלם מדי חודש עבור ההלוואה) וממה הוא מורכב.

 • לוח שפיצר

  לוח שפיצר הוא סוג של לוח סילוקין המשמש להצגת תשלומים עתידיים של הלוואה שנלקחה על ידי לווה. בלוח סילוקין מסוג שפיצר סך התשלום החודשי הוא קבוע ואילו חלק התשלום בגין הקרן והריבית משתנים מדי חודש. כמובן, על הלווה להביא בחשבון שיכולים להיות שינויים בתשלומים במידה ומדובר בהלוואה שצמודה למדד. הרעיון של לוח זה הוא להציג את צפי החזר התשלומים לאורך תקופת ההלוואה.

 • מדד המחירים לצרכן

  מדד המחירים לצרכן הוא אחד מבין המדדים המשפיעים בשוק. הוא מציג מדי חודש את השינויים באחוזים של שווי סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי הציבור, סל שנקבע מראש ומשתנה אחת לכמה שנים.
  בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן נראה שינוי בשווי ההלוואה מדי חודש ובהתאם על גובה ההחזר החודשי. (במקרה זה, אם המדד עולה גם גובה ההחזר החודשי עולה).

 • מסגרת אשראי

  מסגרת אשראי יכולה להינתן על ידי הבנק או על ידי כל גוף פיננסי אחר והיא מגדירה את יתרת סכום הכסף שהלקוח יכול לנצל. המסגרת תינתן ללקוח בהתאם לבקשותיו ובהתאם לבחינת יכולת ההחזר שלו. מסגרת האשראי מתייחסת לחשבונות הבנק של הלקוח וגם למסגרת כרטיס האשראי שלו. הלוואה חוץ בנקאית אינה משפיעה על מסגרת האשראי של הלקוח.

 • משיכת יתר (אוברדרפט)

  משיכת יתר היא מצב שבו חשבון הבנק של הלקוח נמצא ביתרה שלילית (מינוס). משיכת יתר היא מעין הלוואה או אשראי עליה משלם הלקוח ריבית גבוהה. לרוב משיכת יתר מתאפשרת למי שהעמיד בטוחות מתאימות עבור הבנק (חשבון ניירות ערך, תכנית חיסכון , צ’קים דחויים וכד’) והיא ניתנת ללקוחות אשר משכורתם מועברת לחשבון הבנק בו אפשר לבצע משיכת יתר ועד לתקרה קבועה (“מסגרת אשראי של חשבון הבנק”).

 • עמלה

  עמלה היא תשלום עבור שירות. במונחי בנקים והלוואות עמלות משולמות בתמורה לפעולות שונות הקשורות במתן שירות ואלו יכולות להיות טיפול בהלוואה, תשלום עבור פירעון מוקדם, עבור שינוי התנאים ועוד. העמלה יכולה להיות מחושבת בתוך ההלוואה ולהתווסף לסכום העסקה הכוללת או להיות תוספת בצורת תשלום חד פעמי.
  עמלת פירעון מוקדם היא עמלה נפוצה שנועדה להבטיח לגוף המלווה רווח גם במקרה שבו הלווה יחזיר את ההלוואה שנטל לפני הזמן.

 • ריבית

  מושג בכלכלה שמשמעותו היא סכום הכסף הנוסף המשולם על הלוואה שניתנה תמורת הזכות להשתמש בכסף שניתן (קרן הלוואה) למשך תקופה מוגדרת מראש (תקופת ההלוואה). הריבית משולמת על ידי הלווה בנוסף להחזר הקרן.
  ריבית על הלוואה היא סכום הכסף הנוסף שישולם על הלוואה שנלקחה, בנוסף לקרן ההלוואה, לאורך תקופת ההלוואה.

 • ריבית נומינלית

  ריבית נומינלית היא ריבית שנקבעה עבור עסקת הלוואה או עסקה פיננסית אחרת. הריבית אינה מביאה בחשבון שינויים שונים בשוק כגון שינויי מדד אשר יכולים להשפיע על ערכו של הכסף. כמו כן, בחישובי ריבית זו לא מתייחסים לתשלומים שונים שיכולים להשפיע על הכסף כמו עמלות ועוד. יש לציין כי הריבית אשר תופיע לצורך החישוב תצוין לרוב כריבית שנתית.

 • ריבית פריים

  ריבית הפריים הינה ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5%. ריבית פריים הינה ריבית בסיסית שמהווה את בסיס החישוב של הריביות בבנקים ונגזרת מריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע. כאשר נלקחת הלוואה הצמודה לריבית הפריים, השינוי החודשי בריבית הפריים משפיע על שווי ההלוואה ובהתאם על גובה ההחזר החודשי (במקרה זה, כשריבית הפריים עולה אז גם גובה ההחזר החודשי עולה).

 • ריבית קבועה

  שיטת חישוב ריבית שבמסגרתה שיעור הריבית נקבע בעת לקיחת ההלוואה ונשאר קבוע לאורך חיי ההלוואה.
  ריבית קבועה נותנת ודאות ללווה לגבי גובה ההחזר החודשי לאורך כל תקופת ההחזר היות שזו לא משתנה.