הנטייה לחשוב שאם נותנים הלוואות לתקופות של שנים, הכסף שלך תקוע.
ההיפך הוא הנכון! אם ברצונך לקבל חזרה את הכסף שהלווית, אתה פשוט מעמיד את ההלוואה למכירה למשקיעים אחרים שנכנסים למערכת, באמצעות ReBlend – מסלול בלעדי למכירת ורכישת הלוואות קיימות … וזהו!ReBlend – איך זה עובד?

  1. רוצה למכור הלוואה? היכנס לדף “ניהול מלווים” ולחץ על ‘מכירת הלוואות’
  2. סמן את ההלוואות שברצונך למכור ולחץ על ‘מכירת ההלוואות שבחרתי’
  3. ההלוואות שבחרת יוצעו למכירה למלווים אחרים שיוכלו לקנות אותן

כמה הלוואות אפשר למכור או לקנות?
אין הגבלה. אפשר לבחור למכור הלוואות מסוימות או את כולן. מצד שני, אפשר לבחור לקנות הלוואות קיימות בכל כמות שתרצה.

אילו הלוואות ניתן לקנות או למכור?
כל הלוואה פעילה שנמצאת במצב תקין.

למה כדאי לקנות הלוואה קיימת?
אם אתה מעוניין להלוות לפרק זמן קצר יותר, או בריבית אחרת, או בסכום שמתאים לך יותר, שווה לך להיכנס לנעליו של מלווה שרוצה למכור (כמובן אחרי שבדקת את תנאי ההלוואה שלו). זה נותן גמישות, נוחות ושליטה.

כמה זמן זה לוקח?
זמני המכירה בריבלנד עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להיצע ולביקוש של מוכרים וקונים בReBlend.
חשוב להדגיש כי מכירת ההלוואות בתיקך תתאפשר רק על ידי קניית ההלוואות על ידי מלווים אחרים שירכשו אותן, כאשר בלנדר אינה צד לתהליך זה. (פירוט נוסף).

כמה כמה?
מחיר הרכישה והמכירה בריבלנד נקבע לפי ערך הקרן שנותרה ביום הרכישה.
בעת הרכישה רוכשים גם את חלקו היחסי של המוכר בקרן הביטחון המשויכת להלוואה.ReBlend Experts

מסלול נוסף ייחודי של Reblend המאפשר למשקיע-מלווה (“מלווה”) לקבל חזרה את יתרת ההלוואות שלו המשויכות לקרן הביטחון בתשלום אחד ובהנחה מסויימת ולמשקיע מעוניין, לרכוש זכות לקבלת כספים בגין הלוואות קיימות המשויכות לקרן הבטחון, במחיר מופחת (“הקונה”).

Reblend Expert הוא כלי נוסף המאפשר למשקיעים-המלווים ליהנות מגמישות בניהול ההשקעה שלהם ומנזילות טובה יותר.
Reblend Expert מאפשר למלווה לפדות את השקעתו באופן מיידי, ולקונה שנכנס לנעליו לרכוש זכות לקבלת תשלומים מופחתים מקרן הביטחון, חלף המלווה הקיים, וזאת בגין הלוואות קיימות המשויכות לקרן הביטחון.

Reblend Experts – איך זה עובד?

כאשר לווה אינו עומד בתשלומים השוטפים של ההלוואה, בהתקיים התנאים לכך, ההלוואה משויכת לקרן הביטחון, וקרן הביטחון משלמת למלווה את החזר תשלומי קרן ההלוואה מדי חודש, החל מהחודש הרביעי של אי הפירעון (“הלוואות קרן הביטחון”), בהתאם לתקנון קרן הביטחון.
מסלול Reblend Expert מאפשר למלווה לקבל את יתרת הקרן של הלוואות קרן הביטחון (בהנחה מסויימת) על ידי מכירת זכויותיו לקבלת תשלומים מקרן הביטחון בגין הלוואות קרן הביטחון, לקונה במחיר מופחת בהתאם לתנאי מסלול Reblend Expert ועל פי תקנון קרן הביטחון, ולא להמתין עד לתום תקופת ההלוואה.
הקונה, נכנס לנעלי המוכר ורוכש זכות לקבלת תשלומים מקרן הביטחון, בסכום מופחת שנקבע במועד הרכישה בגין הלוואות קרן בטחון בהתאם לתנאי מסלול Reblend Expert בתקנון Reblend ועל פי תקנון קרן הביטחון.

כמה זה עולה?
בשלב זה השימוש במסלול Reblend Expert פטור מעמלה.
כמו כן, הקונה לא יידרש לבצע הפרשה לקרן הביטחון בקשר עם הרכישה.

איך נקבע מחיר המכירה (ההנחה)?
המלווה המוכר בוחר את שיעור ההנחה שהוא מעוניין להציע ביחס לסכום שהוא אמור לקבל בהתאם לתקנון קרן הביטחון. סכום זה לא יכול להיות גבוה יותר מהסכום בו נרכשה ההלוואה.

התוצאה: המשקיע הקונה נהנה מהנחה והמשקיע המוכר מקבל נזילות מהירה לכספו.

האם יש סיכון לקונה?
אנחנו בבלנדר פועלים כדי להבטיח שבקרן הביטחון יהיה מספיק כסף כדי לבצע את התשלומים בגין הלוואות קרן ביטחון. עם זאת, לא נוכל להתחייב שלא יהיו נסיבות בהן לא יהיה בקרן הביטחון מספיק כסף כדי לשלם את כלל הלוואות קרן הביטחון. במצב כזה, בלנדר תפעל בהתאם לתקנון קרן הביטחון ולטובת כלל המלווים כולל המשקיע-הקונה במסגרת Reblend Expert.


שאלות נוספות? לחץ כאן