בחר סכום מבוקש להדמיית תיק הלוואות ולחץ על ‘צור תיק’ לקבלת אינדיקציה ראשונית.

5,00070,000

 


 

התפלגות ההלוואות הנבחרות

סכום:
קרן ביטחון:

מספר ההלוואות בתיק:
תקופה:
ריבית ממוצעת:
התפלגות הצעות ההלוואה בתיק על פי קבוצות ריבית

     

    זמן לסיוםהמימון שהושגריביתחלקך בהלוואהמשך ההלוואהמטרה