היום, אם יש לך כסף פנוי בבנק ובחסכונות שונים, אין לך הרבה אפשרויות ליהנות מתשואה אטרקטיבית מבלי לקחת סיכונים גבוהים, או לשלם עמלות מיותרות.

עם בלנדר יש לך אפשרות ליהנות מהשקעה יציבה ומבוטחת עם תשואה ממוצעת של כ-8% בשנה, שאינה קורלטיבית לתנודות שוק ההון, והכול באוטומציה מלאה!

התחל להשקיע

למה כדאי לתת הלוואה בבלנדר

תשואה אטרקטיבית

בבלנדר התשואה של המשקיעים הינה קורלטיבית לשינויים בריבית הפריים.
מרבית ההלוואות בבלנדר הינן על בסיס ריבית הפריים ולכן התשואה למשקיעים משתנה בהתאם לשינויי הריבית.

מתחילת 2024 התשואה הממוצעת במונחים שנתיים עומדת על כ- 8%

זה בטוח

  • סינון קפדני של מבקשי הלוואה ע”י Rating2.0TM
  • פיזור הלוואות – כל אחד מהלווים מהווה רק חלק מההשקעה שלך
  • קרן ביטחון צוברת למקרה ומי מהלווים יתקשה בהחזר
  • ביטוח בלעדי לקרן הביטחון
  • בפיקוח רשות שוק ההון

הכסף נזיל

בכל רגע נתון אפשר להעמיד את ההלוואה למכירה למלווים אחרים באמצעות ReBlend – מסלול בלעדי למכירת ורכישת הלוואות פעילות

השקעה כמלווה בבלנדר – הלוואות בין אנשים, היוותה אפיק תשואה סולידי, רציף, בטוח ונזיל – שניצח את המדדים המובילים בישראל – עובדה!
במודל ההשוואתי על 2014-2018 (קישור למודל) ניתן לראות כי מדד בלנדר נשאר יציב ובמגמת עלייה באופן רציף למשך 4 שנים.

שאלות נוספות? לחץ כאן

זה עובד! עובדה.

אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה במוצרי פיננסיים שונים ואין בו משום תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכיו האישיים של כל אדם. התשואה הינה ממוצעת במונחים שנתיים לחודשים ינואר- מרץ 2024 ואינה מדד או ערובה לתשואת העתיד. התנאים המחייבים של הביטוח מפורטים בפוליסה המלאה שנרכשה על ידי החברה. בלנדר פי 2פי ישראל בע״מ רישיון תיווך באשראי מורחב מס׳ 53438 .

נשמח להיות בקשר


אני מעוניין/נת לקבל מידע שיווקי מבלנדר לפרטי הקשר שמסרתי