Blender הינו גוף פיננסי איתן ובראשו דירקטוריון מנוסה ובעל מוניטין, הכפוף לדרישות הרגולציה הקיימות בשוק. הוא הוקם ע”פ מודלים מצליחים של Peer to Peer Lending שהוכיחו את עצמם בעולם, והצליחו לקצץ משמעותית את פערי הריבית בין נותני הלוואה ללוקחי הלוואה.
המנוע של בלנדר הוא מערכת DirectMatch הייחודית המבוססת על אלגוריתם מתמטי מתוחכם ובלעדי, אשר עושה התאמה מקסימלית בין בקשת הלווים לבין הציפיות של נותני ההלוואה.

גב פיננסי איתן
בדירקטוריון קבוצת בלנדר ניתן למצוא אנשים מובילים, ביניהם: דורון אביב, יו”ר קבוצת אביב, גיורא עופר, לשעבר מנכ”ל בנק דיסקונט ומבעלי קרן ההשקעות “להב”, ועוד.

בפיקוח רשות שוק ההון
חברת בלנדר פועלת ברישיון להפעלת מערכת לתיווך אשראי – מורחב שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

מחשבון הלוואה*

בחר את סכום ההלוואה המבוקש ותדע את גובה ההחזר

36 חודשים

בתשלום חודשי קבוע של

322

60 חודשים

בתשלום חודשי קבוע של

205

* אינדיקציה בלבד, סכום ההלוואה, הריבית והתשלום החודשי הסופי ייקבע בכפוף לחיתום סופי ולתנאי החברה.

שאלות נוספות? לחץ כאן

בלנדר הלוואות בין אנשים