מחיר (כולל מע”מ) עבור לווה:
תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה דמי ניהול וארגון הלוואה
תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה ותגבה מדי חודש דמי תפעול
200 ₪ שינוי בתנאי הלוואה (פריסה מחדש, שינוי מועד חיוב וכד‘)
110 ₪ שינוי פרטי חשבון בנק
2% מהסכום דמי שימוש בכרטיס אשראי
ללא עלות פירעון מוקדם (מלא או חלקי)
110 ₪ העברה לטיפול משפטי מתקדם הודעות הודעה על פיגור בתשלום הודעה שנייה – הודעה על החזר הוראת קבע – התראות –
200 ₪ העברה לטיפול משפטי מתקדם. הודעה שנייה הודעה על החזר הוראת קבע – הודעה על פיגור בתשלום הודעה שנייה – התראות –
295 ₪ מכתב התראה עו”ד
עפ”י כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) הליכי הוצאה לפועל והליכים משפטיים אחרים
255 ₪ רישום משכון רכב
בהתאם לתעריפון חברת השליחויות שליחות מסמכי משכון
200 ₪ מכתב התראה: העדר פוליסת ביטוח רכב
מחיר (כולל מע”מ) עבור מלווה:

0.7% לשנת הלוואה מכל החזר קרן וריבית

(0.7% כפול משך ההלוואה בשנים)

דמי ניהול הלוואה
0.45% ממחיר המכירה מכירת הלוואה
0.5% מסכום כל הלוואה שישולם על ידי קרן הביטחון לחברה מהסכומים שהועברו לקרן הביטחון בגין ההלוואה עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון
 ללא עלות ניהול כספי הנאמנות
 ללא עלות העברה לח-ן הלקוח מח-ן הנאמנות
תעריפון בלנדר. עודכן לאחרונה ב 08/05/2022 כמו כן אנו מזמינים אתכם לקרוא אודות קרן הביטחון.