עבור לווה: מחיר (כולל מע”מ)
הקמה וארגון הלוואה (דמי ניהול וארגון הלוואה) תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה
דמי תפעול תימסר ללווה לפני העמדת ההלוואה ותגבה מדי חודש
שינוי בתנאי הלוואה (פריסה מחדש, שינוי מועד חיוב וכד‘) 200 ₪
שינוי פרטי חשבון בנק 110 ₪
דמי שימוש בכרטיס אשראי 2.5% מהסכום
פירעון מוקדם (מלא או חלקי) ללא עלות
העברה לטיפול משפטי ראשוני.
הודעה ראשונה:
– הודעה על פיגור בתשלום
– הודעה על החזר הוראת קבע
– התראות
110 ₪
העברה לטיפול משפטי מתקדם.
הודעה שנייה:
– הודעה על פיגור בתשלום
– הודעה על החזר הוראת קבע
– התראות
200 ₪
מכתב התראה עו”ד 295 ₪
הליכי הוצאה לפועל והליכים משפטיים אחרים עפ”י כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)
רישום משכון רכב 255 ₪
שליחות מסמכי משכון בהתאם לתעריפון חברת השליחויות
מכתב התראה: העדר פוליסת ביטוח רכב 200 ₪
עבור מלווה: מחיר (כולל מע”מ)
דמי ניהול הלוואה

0.7% לשנת הלוואה מכל החזר קרן וריבית

(0.7% כפול משך ההלוואה בשנים)

מכירת הלוואה 0.45% ממחיר המכירה
עבור ניהול, טיפול ותפעול קרן הביטחון 0.5% מסכום כל הלוואה שישולם על ידי קרן הביטחון לחברה מהסכומים שהועברו לקרן הביטחון בגין ההלוואה
ניהול כספי הנאמנות  ללא עלות
העברה לח-ן הלקוח מח-ן הנאמנות  ללא עלות

תעריפון בלנדר. עודכן לאחרונה ב 19/02/2024
כמו כן אנו מזמינים אתכם לקרוא אודות קרן הביטחון.