בלנדר הלוואות בין אנשים הוקם ע”פ מודלים מצליחים של Peer to Peer Lending אשר הוכיחו את עצמם בעולם, והצליחו לקצץ משמעותית את פערי הריבית בין נותני הלוואה ללוקחי הלוואה.
סוד ההצלחה טמון ביכולת לבצע בדיקה מהירה ואמינה. שקלול הנתונים הנכנסים לבלנדר נותן תמונה מדויקת של כל לווה לגבי יכולת ההחזר שלו. הכל באופן מאובטח, מוגן ודיסקרטי.
כך מובטח שקט נפשי לנותני ההלוואה, כמו גם תשובה מהירה למבקשי ההלוואה.
הרי בסופו של דבר, שני הצדדים צריכים להרגיש בטוחים. זו המהות של הלוואה בין אנשים.

המנוע של בלנדר הוא מערכת DirectMatchTM הייחודית, אשר עושה התאמה מקסימלית בין יכולת ההחזר של הלווים לבין הציפיות של נותני ההלוואה. המערכת מחלקת את כספו של כל מלווה בין מספר רב של הלוואות, באופן שכל לווה מקבל את כספו ממספר רב של נותני הלוואה כך נוצר פיזור שמקטין את הסיכון.