בלנדר הקים עבור המלווים קרן ביטחון, למקרה שבו אחד הלווים יתקשה בהחזר ההלוואה שלו, מכל סיבה שהיא. הקרן, ממומנת מהפרשה של אחוז מסוים מכל הלוואה ומוחזקת בחשבון נאמנות, כדי להעניק מקסימום שקט נפשי לנותני ההלוואה (לפרטים נוספים ראה את תקנון הקרן ועמוד קרן הביטחון).