1. נזילות גבוהה של תיק ההלוואות שלך. הכסף נגיש לך בכל עת.
  2. גמישות – במקרה ויש הוצאות פתאומיות בלתי צפויות, אתה יכול להחליט למכור את ההלוואות שנתת, בכל רגע נתון.
  3. שליטה – אתה מחליט אילו הלוואות אתה מעוניין למכור ומתי אתה רוצה למכור אותן.
  4. ביטחון – הנזילות, הגמישות, והשליטה מגבירות את הביטחון של המלווים בבלנדר.