1. אם ברצונך למכור הלוואה היכנס לדף “משיכת כסף” ולחץ על “מכירת הלוואות.”
  2. אתה מועבר למסך מכירת הלוואות, שם מוצגות כל ההלוואות שאתה יכול למכור. סמן את ההלוואה שברצונך למכור ולחץ על “מכירת ההלוואות שבחרתי”.
  3. ההלוואות שבחרת יוצעו למכירה למלווים אחרים שיהיו מעוניינים לקנות אותה.
  4. במקרים מסויימים המערכת תפצל את בקשת המכירה לכמה יחידות מכירה, ללא עלות נוספת.