• אתה קובע את הריבית
  • אתה קובע את סכום ומשך ההלוואה
  • תשלום חודשי קבוע, פשוט וללא הצמדה
מחשבון הלוואה זה מאפשר לך לקבוע את סכום ההלוואה, משך ההלוואה, ואת גובה ההחזר החודשי שמתאים לך- נכון מאוד, בבלנדר אתה קובע את גובה ההחזר החודשי שמתאים לך.
מחשבון ההלוואות מציג לך את גובה ההחזר החודשי שתשלם בכל חודש.


בחר את סכום ומשך ההלוואה:
סכום ההלוואה

3,000 50,000

לכמה שנים?

שנה 2 שנים 3 שנים

בחר את גובה ההחזר החודשי:

החזר נמוך החזר גבוה

ככל שתבחר החזר גבוה יותר, כך בקשת ההלוואה שלך תהיה אטרקטיבית ליותר מלווים שירצו להלוות לך.
סיכוי לקבלת הלוואה:
נמוך
טוב
טוב מאוד
מצויין
גבוה
הלוואה בסך בחר   (0 כולל דמי טיפול)
משך הלוואה - 0 חודשים
ריבית שנתית פשוטה:
החזר חודשי - 0
הפרשה לקרן הבטחון - תקבע במועד הגשת הבקשה