Out Sourcing של הלוואות לעובדים בארגון שלך

ארגונים רבים יודעים כי הנכס החשוב ביותר, הינו המשאב האנושי, וכי הדאגה לרווחת עובדיהם וטיפוחם חשובה מאד לשביעות רצונם.

מתן הלוואות לעובדים, הינה הטבה מבוקשת וחשובה בקרב העובדים. במקום להשתמש בכספי החברה, ולנהל בעצמכם את מערך הלוואות העובדים, בלנדר מציעה לארגון שלכם להשתמש בפלטפורמה האינטרנטית החדשה, ובאמצעותה לנהל את מערך ההלוואות לעובדים.

אנו מזמינים אתכם לפנות לבלנדר, הלוואות בין אנשים, וביחד נתאים לכם מסלול הלוואות ייחודי, בתנאים הוגנים ואטרקטיביים, בנוחות ובמהירות.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים ליצור קשר עם דסק לקוחות עסקיים באמצעות המייל: support@blender.co.il